Plan dnia

6.30-8.30

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb dzieci
 • praca kompensacyjno - korekcyjna z dzieckiem
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki

8.30-9.00

 • przygotowanie do śniadania
 • czynności higieniczne
 • śniadanie
 • mycie ząbków

9.00-10.30

 • zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
 • zajęcia dodatkowe wynikające z planu

10.30-12.00

 • pobyt na świeżym powietrzu
 • podczas sprzyjającej pogody - zabawy w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe
 • zajęcia przyrodnicze
 • podczas niesprzyjającej pogody ? zajęcia przyrodnicze, zabawy swobodne lub praca indywidualna w sali przedszkolnej

12.00-12.30

 • przygotowanie do obiadu
 • czynności higieniczne
 • obiad
 • mycie ząbków

12.30-14.00

 • Zabawy wyciszające:
 • dla najstarszych dzieci:  muzykoterapia, czytanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne
 • dla młodszych: leżakowanie

14.00-15.00

 • zajęcia dodatkowe wynikające z planu
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
 • zajęcia plastyczne
 • zabawy tematyczne

15.00-15.30

 • przygotowanie do podwieczorku
 • czynności higieniczne
 • podwieczorek

15.30-17.30

 • zabawy indywidualne i grupowe- w sali lub na dworze
 • rozchodzenie się dzieci do domu