W naszym przedszkolu oferujemy:

 • Opiekę w godzinach 6.30-17.30,
 • Zdrowe i smaczne posiłki, przygotowane w oparciu o zasadę zdrowego żywienia,
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • Zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • Język angielski,
 • Zajęcia artystyczne,
 • Zajęcia plastyczne,
 • Zajęcia muzyczne,
 • Codzienna gimnastyka poranna,
 • Zajęcia z logopedą,
 • Zajęcia korekcyjne
 • Okolicznościowe imprezy i spotkania w przedszkolu, np.: wizyty teatrzyków, bale, spotkania z ciekawymi osobami itp.,
 • Wycieczki edukacyjne, np.: teatr, muzeum, sklepy, kino, itp.

 

 • Cennik

  opłata miesięczna wynosi   170zł,
  czesne płacone będzie z góry za dany miesiąc, bez możliwości odliczania w przypadku nieobecności dziecka,
  opłata za wyżywienie miesięczne wnoszona jest do 5 dnia kolejnego miesiąca.