Państwa Milusińskim zapewniamy w żłobku:

    opiekę w godzinach 6.30-18.30,
    łagodny okres adaptacyjny,
    troskliwą, miłą, a przede wszystkim wykwalifikowaną opiekę,
    pełne całodniowe wyżywienie z dostosowaną kalorycznością
    różnego rodzaju imprezy okolicznościowe,
    zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne.

Cennik
   
    opłata miesięczna wynosi   950zł + 6zł dziennie za wyżywienie,
    czesne płacone będzie z góry za dany miesiąc, bez możliwości odliczania w przypadku nieobecności dziecka,
    opłata za wyżywienie miesięczne wnoszona jest do 5 dnia kolejnego miesiąca.