6.30-8.30

schodzenie się dzieci
zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb dzieci
praca kompensacyjno - korekcyjna z dzieckiem
zabawy ruchowe z elementami gimnastyki

 8.30-9.00

przygotowanie do śniadania
czynności higieniczne
śniadanie
mycie ząbków

 9.00-10.30

zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
zajęcia dodatkowe wynikające z planu

 10.30-12.00

pobyt na świeżym powietrzu
podczas sprzyjającej pogody - zabawy w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe
zajęcia przyrodnicze
podczas niesprzyjającej pogody – zajęcia przyrodnicze, zabawy swobodne lub praca indywidualna w sali przedszkolnej

 12.00-12.30

przygotowanie do obiadu
czynności higieniczne
obiad
mycie ząbków

 12.30-14.00

Zabawy wyciszające:
dla najstarszych dzieci:  muzykoterapia, czytanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne
dla młodszych: leżakowanie

 14.00-15.00

zajęcia dodatkowe wynikające z planu
ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
zajęcia plastyczne
zabawy tematyczne

 15.00-15.30

przygotowanie do podwieczorku
czynności higieniczne
podwieczorek

 15.30-17.30

zabawy indywidualne i grupowe- w sali lub na dworze
rozchodzenie się dzieci do domu